ข่าวกิจกรรม


2013.10.21 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือรองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

22/10/2013

    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือนายโนริฮิโกะ อิชิกุโระ รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (ดูแลเรื่องระหว่างประเทศ) เพื่อทำความรู้จักหลังจากที่นายอิชิกุโระ เข้ารับหน้าที่เมื่อเดือนมิถุนายน 2556

   ในการหารือดังกล่าวนายอิชิกุโระกล่าวว่าปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ แสดงความขอบคุณ และกล่าวว่าไทยถือเป็นบ้านหลังที่สองของบริษัทญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

2013.10.21forweb
Back to the list