ข่าวกิจกรรม


2013.10.24 การเข้าร่วมงานกล่าวสุนทรพจน์และเฉลิมฉลองผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของแต่ละประเทศในอาเซียน

25/10/2013

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2556 นายยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก ได้เข้าร่วมงานกล่าวสุนทรพจน์และเฉลิมฉลองผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของแต่ละประเทศในอาเซียน จัดโดยองค์กร Japan Overseas Enterprises Association (JOEA) และได้แสดงความยินดีกับผู้แทนจากประเทศไทย ได้แก่ นางสาวจันทร์เพ็ญ จูเปาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวพาตีฮะ แกซิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดที่ไทยเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2556 โดยในการกล่าว สุนทรพจน์ที่ญี่ปุ่น ผู้แทนจากประเทศไทยทั้งสองได้แสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดีเยี่ยม

0102
0304
0506
Back to the list