ข่าวกิจกรรม


2013.10.23 พิธีสักการะและถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

28/10/2013

      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตและภริยา นำคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่น และผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนาโงยะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ วัดนิตไทยจิ เมืองนาโงยะ จังหวัดไอจิ

     วัดนิตไทยจิ หรือวัดไทยญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปให้กับพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 โดยได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถูป

12
34
56

big
Back to the list