ข่าวกิจกรรม


2013.10.15 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานมอบรางวัลมูลนิธิญี่ปุ่นให้ สสท.

29/10/2013

        เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานมอบรางวัลของมูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) ประจำปี 2556 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลหรือองค์กรซึ่งได้ทำประโยชน์ให้แก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

        ในปีนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.) ได้รับรางวัล เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีส่วนอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย มีความอุตสาหะในการพัฒนาบุคลากร และการสร้างไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น

certificate

big-front
Back to the list