ข่าวกิจกรรม


2013.10.29 เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น

31/10/2013

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตและภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยและญี่ปุ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเมจิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งเดินทางมาญี่ปุ่นภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นร่วมกันเป็นเวลา 1 เดือน โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Global 30 ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น ซึ่งมีเป้าหมายแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากทั่วโลกจำนวน 300,00 คนให้มาเรียนที่ญี่ปุ่น

     มหาวิทยาลัยเมจิเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นทั้งหมด 13 แห่งที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ Global 30 โดยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเมจิและมหาวิทยาลัยของไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 และในปีนี้เป็นการจัดโครงการครั้งที่ 4 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเมจิมีนักศึกษาต่างชาติถึง 1,200 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี 2552

dsc_1335IMG_0015
IMG_0011IMG_0012
img_0007IMG_0008main

Back to the list