ข่าวกิจกรรม


2013.10.30 นักเรียนทุนโครงการ NIYE 2013 Junior Program เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

01/11/2013

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 คณะนักเรียนไทยในทุนโครงการ NIYE 2013 Junior Program (Invitation for Junior High School Students in ASEAN Member Countries for Youth Exchange Project) จำนวน 10 คน นำโดยคุณธีระพล พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้ดูแลนักเรียน ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยคณะนักเรียนดังกล่าวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและกระชับความสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน ณ จังหวัดกิฟุและกรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ โครงการ NIYE 2013 Junior Program ดำเนินงานภายใต้National Institution for Youth Education ของญี่ปุ่น

DSC_1357_CustomDSC_1370_Custom
DSC_1403_CustomDSC_1416_Custom
DSC_1418_Custom
Back to the list