ข่าวกิจกรรม


2013.11.05 บรรยายพิเศษที่ Bunkyo University Shonan Campus

07/11/2013

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ เลขานุการเอก ได้บรรยายพิเศษในวิชาความเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติให้แก่นักศึกษาคณะนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยบุงเคียว วิทยาเขตโชนัน โดยได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมของสถานทูต และ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมิตรแท้ในยามยากดังที่เห็นในช่วงที่ทั้งสองประเทศประสบภัยพิบัติ จากนั้นได้ตอบคำถามของนักศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยบุงเคียวมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งประเทศไทย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ทำให้ทุกปีมีนักศึกษาจากญี่ปุ่นประมาณ 70 – 90 คนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างชาติซึ่งมีความร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน และตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการรับนักศึกษาระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยบุงเคียว และในปีหน้านักศึกษา 13 คนมีกำหนดจะไปศึกษายังประเทศไทย

IMG_0002_CustomIMG_0006_Custom
IMG_0019_CustomIMG_0013_Custom

 
Back to the list