ข่าวกิจกรรม


2013.10.30 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศตัวโครงการ TRY! THAI SELECT

08/11/2013

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานแถลงข่าวประกาศตัวโครงการ TRY! THAI SELECT ณ ร้านอาหาร Mango Tree Tokyo

ทั้งนี้ โครงการ TRY! THAI SELECT จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฟุกุโอกะ และสำนักงานตัวแทนการค้าเมืองฮิโรชิมา เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai Select ซึ่งมีทั้งหมด 100 ร้าน ทั่วประเทศญี่ปุ่น (เข้าร่วมโครงการ 91 ร้าน) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับประทานอาหารไทยในร้านอาหาร Thai Select ทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสร้างและขยายการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับเครื่องหมาย Thai Select


IMG_4112_CustomIMG_4113_Custom

IMG_0889__Custom
Back to the list