ข่าวกิจกรรม


2013.11.06-07 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดมิเอะ

08/11/2013

เมื่อวันที่  6-7 พฤศจิกายน 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงศ์ และนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงศ์ ภริยา พร้อมด้วยคณะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เดินทางเยือนจังหวัดมิเอะ ตามคำเชิญของนาย Noritada Mitsubayashi ประธานบริษัท Yamamori  เพื่อสร้างความคุ้นเคยและแสวงหาลู่ทางการขยายความร่วมมือระหว่างไทยและจังหวัดมิเอะในด้านต่าง ๆ

ในการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะและหารือกับนาย Eikei Suzuki ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะในวันที่ 6 พฤศจิกายน ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนของภาคเอกชนจากจังหวัดมิเอะในไทย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย โดยใช้ประโยชน์กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ ได้แก่ ASEAN Business Support Desk ที่จังหวัดมิเอะเพิ่งจัดตั้งในประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        และบันทึกความเข้าใจส่งเสริมการลงทุนระหว่างสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยและจังหวัดมิเอะ  ที่กำลังจะมีการลงนาม  และการเพิ่มพูนการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกัน  รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนของญี่ปุ่นในไทย

นอกจากนี้คณะสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมสักการะศาลเจ้าอิเสะ และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Yamamori ซึ่งมีธุรกิจหลักในการผลิตซอสญี่ปุ่น (โชยุ) อาหารสำเร็จรูปญี่ปุ่น รวมทั้งริเริ่มการอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทแกงและอื่น ๆ จำหน่ายในตลาดญี่ปุ่น และขณะนี้มีโรงงานผลิตในประเทศไทยด้วย

IMG_3396_CustomIMG_3408_Custom
IMG_3729_CustomIMG_3738_Custom
IMG_3757_CustomIMG_3450_Custom
IMG_3546.1_CustomMie_Brand_Custom

 

Back to the list