ข่าวกิจกรรม


2013.11.02 ภรรยาอัครราชทูต ร่วมงานเทศกาลอาหารต่างประเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาโกะกุไซ

15/11/2013

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 นางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยาอัครราชทูต ได้เข้าร่วมงานเทศกาลอาหารต่างชาติของโรงเรียนมัธยมศึกษาโกะกุไซในสังกัดกรุงโตเกียว ซึ่งเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงโตเกียว  งานเทศกาลอาหารต่างชาติถือเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการฝ่ายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและคณาจารย์ของโรงเรียนฯ ตลอดจนผู้สนใจอื่นๆ ได้มีโอกาสลิ้มลองอาหารของชาติต่างๆ

นางพรดีฯ ได้นำน้ำพริกอ่องซึ่งเป็นอาหารจากภาคเหนือของไทยไปร่วมในงานดังกล่าว และสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ภายในงาน นอกจากนี้ ได้แจกตำราอาหารไทยซึ่งจัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แก่ผู้ร่วมงานเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารไทยแก่ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมาก

IMG_8800_Custom
IMG_8794_Custom
IMG_8801_CustomIMG_8806_Custom

Back to the list