ข่าวกิจกรรม


2013.11.18 เอกอัครราชทูตฯ เยือนวัดนิกายเนมบุทสึแห่งญี่ปุ่น

19/11/2013

      เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนวัดซัมโปซัง มุเรียวจิ จ.เฮียวโกะ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของนิกายเนมบุทสึแห่งญี่ปุ่น และเคยใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมชาวพุทธโลก (World Buddhist Summit) ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2551

Back to the list