ข่าวกิจกรรม


2013.11.28 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนสถานเอกอัครราชทูต

28/11/2013

       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นักเรียนมัธยมปลายปีที่ 5 รวมทั้งสิ้น 14 คนจากโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ไทยและประเทศอื่นๆ รวมทั้งบทบาทของนักการทูต เป็นต้น

       จุดประสงค์ของการเยือนสถานเอกอัครราชทูตในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “การศึกษาเกี่ยวกับชุมชนใกล้เคียง” วิชานานาชาติศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนใกล้เคียงและในประเทศต่างๆ

CIMG1810CIMG1813
CIMG1815CIMG1824

Back to the list