ข่าวกิจกรรม


2013.12.02 การบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมโตเกียว

03/12/2013

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ เลขานุการเอก บรรยายพิเศษในวิชาเรียน “ประวัติศาสตร์และชนเผ่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมโตเกียว วิทยาเขตโอคายามะ โดยได้กล่าวถึงประเทศไทยในภาพรวม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต และความช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ จากนั้น จึงได้ตอบคำถามนักศึกษา

 นอกจากมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมโตเกียวจะมีนักศึกษาต่างชาติถึง 1,300 คนจาก 70 ประเทศแล้ว ทุกปียังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยทั้งสิ้น 6 แห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

IMG_0005_CustomIMG_0010_Custom

Back to the list