ข่าวกิจกรรม


2013.12.05 งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช

11/12/2013

      วันที่ 5 ธันวาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการไทยในญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยมีคณะทูต ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า 800 คน มีการแสดงนาฎศิลป์ ดนตรีไทย และการสาธิตแกะสลักผักผลไม้ให้ชมในงาน

      ในโอกาสดังกล่าว นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่าทรงเป็นที่รักเคารพของปวงชนชาวไทย ซึ่งได้ทรงงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีมายาวนาน และความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นต่อไปในภายภาคหน้าโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ส่วนนายยาสุโอะ ฟุคุดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับราชวงศ์เป็นต้นมา รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศซึ่งนำไปสู่การยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวไทยระยะสั้น ซึ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติมากยิ่งขึ้น จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ กล่าวนำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

0102
0304
0506
0708
09010
011012
013014
1516
17099

Back to the list