ข่าวกิจกรรม


2013.11.30 ACT Golf Tournament 2013

11/12/2013

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวได้เข้าร่วมงาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Golf Tournament 2013 ซึ่งจัดขึ้นที่ Ohmurasaki Golf Club โดยมีสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในญี่ปุ่น

    ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้รับรางวัลที่ 3 ของการแข่งระหว่างเอกอัครราชทูต และนายวุฒิเกียรติ ศรีทอง เลขานุการเอกได้รับรางวัลตีไกล

IMG_4522IMG_4525
IMG_4523IMG_4526
IMG_4524
IMG_4521

Back to the list