ข่าวกิจกรรม


2013.12.4 การลงนามข้อตกลงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมไทย-ญี่ปุ่นร่วมกันระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

12/12/2013

      เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมไทย-ญี่ปุ่นร่วมกันระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยโทยามะ วิทยาเขตทาคาโอกะ ทั้งสองสถาบันจัดกิจกรรมร่วมกันหลายครั้งภายใต้ความตกลงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะ ทั้งนี้ นายเรียวโซ ทาเคยามะ คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบทั้งสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต และนายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้แทนสถาบันในการลงนามข้อตกลงดังกล่าว

      ทั้งนี้ นิทรรศการศิลปกรรมไทย-ญี่ปุ่นจัดแสดง ณ มหาวิทยาลัยโทยามะ ระหว่างวันที่ 4-17 ธันวาคม 2556 โดยมีผลงานศิลปะ 22 ชิ้นจากมหาวิทยาลัยโทยามะ และ 30 ชิ้นจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

CIMG1854CIMG1859
CIMG1866CIMG1869
CIMG1884CIMG1888
CIMG1898CIMG1900

CIMG1896
Back to the list