ข่าวกิจกรรม


2013.12.6 อัครราชทูตบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยสตรีศิลปะและการออกแบบ

12/12/2013

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมไทย และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาประมาณ 60 คน ในวิชา “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเบื้องต้น B” สาขาการแสดงออกทางศิลปะและการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัยสตรีศิลปะและการออกแบบ การบรรยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 นับจากปีที่ผ่านมา นักศึกษากล่าวว่าทำให้เกิดความสนใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

CIMG1912CIMG1914
CIMG1919CIMG1910

Back to the list