ข่าวกิจกรรม


2013.12.10 อัครราชทูตบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยจูโอ

17/12/2013

      เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต บรรยายในหัวข้อ “สภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยและทิศทางในอนาคต” ณ มหาวิทยาลัยจูโอ วิทยาเขตทามะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน “สัปดาห์นานาชาติ ครั้งที่ 5” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2556 และได้สนทนากับอธิการบดีทาดาฮิโกะ ฟุคุฮาระ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจูโอได้เริ่ม “สัปดาห์นานาชาติ” ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อส่งเสริมการสร้างบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อยุคโลกาภิวัตน์ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน อาทิเช่น การบรรยาย การสัมมนา การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีประจำชาติ

CIMG1985cimg1987.1
CIMG1990CIMG1999
CIMG2001CIMG2008
IMG_0207IMG_0262

Back to the list