ข่าวกิจกรรม


2013.12.14 งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 8

18/12/2013

      เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นครั้งที่ 8 เพื่อให้นักศึกษาที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย สะท้อนความคิดเห็นผ่านบทสุนทรพจน์ภาษาไทย และทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

1.5
1
2
345

      งานประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้จัดขึ้นที่มิลเลเนียม ฮอลล์ (Millennium Hall) มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ มีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 17 คน จาก 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาต่างประเทศ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยโอซากา (จังหวัดโอซากา) มหาวิทยาลัยซึคุบะ (จังหวัดอิบารากิ) มหาวิทยาลัยเคโอ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยเมจิ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยริสึเมคัง (จังหวัดเกียวโต) และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (จังหวัดชิบะ)

789

      ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ความรัก” และตอบคำถามเป็นภาษาไทย โดยมีกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว และสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.5
11
10
12

      ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ได้แก่ น.ส. คิเอะ นากามุระ จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารการบินไทยไป-กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว ถ้วยรางวัลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และประกาศนียบัตร ผู้ชนะรางวัลประเภทต่างๆ ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และหนังสือ นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาอีกด้วย

272326
252428
2122
1415
1617
181920
29


 
Back to the list