ข่าวกิจกรรม


2013.12.03 การบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยเมจิ วิทยาเขตอิซุมิ

18/12/2013

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 นายยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในวิชา “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา” โดยได้กล่าวถึงประเทศไทยในภาพรวม รวมทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นว่าเป็นทั้งมิตรสมัยเก่าและคู่คิดในสมัยใหม่ จากนั้น จึงได้ตอบคำถามของนักศึกษา

วิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยเมจิเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยเมจิ โดยเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน 2556 เนื่องในวาระครบรอบความสัมพันธ์ 40 ปี ญี่ปุ่น-อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในหมู่นักศึกษาญี่ปุ่น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น

IMG_0001_CustomIMG_0007_Custom
IMG_0021_CustomIMG_0020_Custom
Back to the list