ข่าวกิจกรรม


2013.12.17 อัครราชทูตบรรยายสรุปเรื่อง “สภาพสังคม วัฒนธรรม การปกครอง และระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น” แก่คณะกรุงเทพมหานคร รุ่น3-4

18/12/2013

      เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้บรรยายสรุปเรื่อง “สภาพสังคม วัฒนธรรม การปกครอง และระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น” ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ให้แก่คณะกรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน รุ่นที่ 3 และ 4 นำโดยนายรักษา สุทิน ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี ซึ่งมาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านกฎหมายในการบริหารจัดการเมืองระดับมหานคร ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2556 ณ ประเทศญี่ปุ่น

DSC_0537DSC_0552

DSC_0558
Back to the list