ข่าวกิจกรรม


2013.12.19 นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสุงิชิตะ อำเภอสึรุงะชิมะ จังหวัดไซตามะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

25/12/2013

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาสุงิชิตะ อำเภอสึรุงะชิมะ จังหวัดไซตามะ จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษาในกรุงโตเกียว โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยนักเรียนได้ถามคำถามเกี่ยวกับที่มาของธงชาติไทย ภาษาไทย อาหารไทย และมรดกโลกที่มีชื่อเสียงของไทย เป็นต้น

CIMG2031CIMG2049
CIMG2053CIMG2068

Back to the list