ข่าวกิจกรรม


2014.05.09 ข้าราชการไทยได้รับประกาศนียบัตรจบการอบรมโครงการศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยกระทรวงการต่างประเทศญึ่ปุ่น

10/05/2014

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 น.ส.ปิยวรรณ รักพาณิชย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้รับประกาศนียบัตรจบการอบรมโครงการศึกษาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักการทูตและข้าราชการต่างชาติ ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่น  โดยน.ส.ปิยวรรณได้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม และนโยบายการทูตญี่ปุ่นที่ศูนย์มูลนิธินานาชาติสาขาคันไซเป็นเวลา 8 เดือน

โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ 33 สำหรับนักการทูต และครั้งที่ 17 สำหรับข้าราชการ มีนักการทูตต่างชาติ 29 คนและมีข้าราชการต่างชาติ 10 คน รวมทั้งหมด 39 คนที่เข้าร่วมโครงการ

_1_2

Back to the list