ข่าวกิจกรรม


2014.01.20 ประชาสัมพันธ์การกลับมาของไก่สดไทยในญี่ปุ่น

21/01/2014

         เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกับบสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียวและสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว จัดงาน Yakitori Party เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของไก่สดไทยในญี่ปุ่น โดยมีนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายอนันต์ ศิริมงคลเกษม นายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนภาครัฐญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออกไก่ไทย และผู้ประกอบการร้านอาหารที่ใช้ไก่ในการประกอบอาหารเข้าร่วมกว่า 200 คน ในงานดังกล่าวมีการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไก่สดของไทยที่ได้มาตรฐานและเน้นความปลอดภัยอาหารเป็นสำคัญ และให้ผู้ร่วมงานทดลองชิมอาหารไทยและญี่ปุ่นที่ใช้ไก่สดไทยประกอบอาหาร เช่น ไก่ย่างแบบญี่ปุ่น ไก่ย่างแบบไทย แกงเขียวหวานไก่ กระเพราไก่ และลาบไก่

ทั้งนี้ สามารถอ่านบทความเรื่อง ไก่สดจากไทยกลับเข้ามาจำหน่ายในญี่ปุ่นได้อีกครั้งในรอบ 10 ปี เพิ่มเติมได้ที่นี่

      yakitori-01_2                YY
yakitori-02
yakitori-04
             yakitori-05               yakitori-06
Back to the list