ข่าวกิจกรรม


2014.01.17 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda กรุงโตเกียวเยือนสถานเอกอัครราชทูต

18/01/2014

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda กรุงโตเกียว ทั้งหมด 5 คน ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับต่างประเทศ ในการนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยนักเรียนได้ถามคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย อาหารไทย และพระพุทธรูปของไทย เป็นต้น

CIMG2110CIMG2111
CIMG2112CIMG2114

Back to the list