ข่าวกิจกรรม


2014.01.20 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยี่ยมคารวะอัครราชทูต

21/01/2014

    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งอัครราชทูตฯ ได้เล่าถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่สืบต่อมายาวนาน และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ

    ทั้งนี้ การประกวดสุนทรพจน์มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 และกลุ่มผู้ชนะการประกวดฯ ได้มาเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 20 – 25 มกราคม 2556 โดยได้ไปทัศนศึกษาที่คามาคุระ ฮาโกเน่ และสถานที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในกรุงโตเกียว

DSC_0007DSC_0018
Back to the list