ข่าวกิจกรรม


2014.01.26-27 เยาวชนไทยรับรางวัลประกวดวาดภาพของมูลนิธิ MOA (Mokichi Okada Association (MOA) Foundation)

27/01/2014

    เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 เยาวชนไทย 2 คน ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพนิทรรศการศิลปะสำหรับเด็กครั้งที่ 25 จัดโดยมูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA (MOA Art and Culture Foundation)โดย ด.ญ.ปุณยนุช เบ้าพูนทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลโล่เงิน และ ด.ช. คณินณัฐ ชาญชนะโยธิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุขานารี จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลโล่ทองแดง

RIMG0128RIMG0129
RIMG0140RIMG0142

RIMG0147

      พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA เมืองอาตามิ จังหวัดชิสึโอกะ ทั้งนี้ ในส่วนของรอบคัดเลือกในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและคัดเลือกผลงานของเยาวชนไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกับเยาวชนจากนานาชาติ โดยมีผลงานจากเยาวชนไทยทั้งสิ้น 3 ชิ้น มาร่วมแข่งขันกับผลงานจากเยาวชนกว่า 450,000 ชิ้น จาก 11ประเทศ ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาประกวดได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ MOA ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2557

      ในโอกาสที่เยาวชนไทยได้รับรางวัลครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้ให้การต้อนรับนักเรียนทั้งสอง รวมทั้งผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มโอเอไทยและญี่ปุ่น ผู้อำนวยและหัวหน้าส่วนวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

DSC04245DSC04248
DSC04269DSC04274
DSC04279DSC04283

DSC04277

      มูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานหลักของสมาคม MOA (Mokichi Okada Association) ซึ่งมุ่งส่งเสริมวิถีทางสร้างความสุขทางกายและจิตใจด้วยธรรมชาติและศิลปะ โดยเน้นการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ การชำระล้างและบำบัดแบบโอกาดะการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม การเกษตรธรรมชาติ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮาโกเนะ และการจัดประกวดวาดภาพเยาวชนนานาชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งเยาวชนไทยได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง ปัจจุบัน MOA ได้ขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ รวม 13 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในรูปของมูลนิธิเอ็มโอเอไทยที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2532
Back to the list