ข่าวกิจกรรม


2014.01.25 งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School ครั้งที่ 5

26/01/2014

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School ด้วยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าไทย Tokyo Gakugei University Senior High School ครั้งที่ 5 ขึ้น ณ หอประชุมเอนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ ฝ่ายไทย นำโดยอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ศิษย์ปัจจุบัน และผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น อาทิ นาย Kazuo Harada อาจารย์ใหญ่ นาย Hiroshi Kawasumi รองอาจารย์ใหญ่ นาง Reiko Noguchi ประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฯ และนาง Kiyoko Fukada ภรรยานาย Yasuo Fukuda อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ตลอดจนศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายในงาน ได้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ระหว่างวันที่ 4 - 11 มกราคม 2557 ตามที่โรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School ได้รับเลือกให้เป็น Super Science High School

         โรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School มีประวัติความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนาน และได้รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2518 ปัจจุบัน มีนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯ มากกว่า 130 คน

20140125-1720140125-22
20140125-26220140125-72
Back to the list