ข่าวกิจกรรม


2014.01.30 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

04/02/2014

        เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย แก่นาย Pascal Furth อดีตที่ปรึกษา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือกแก่นาย Jean-Jaques Pothier อดีตเลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ระหว่างการประจำการอยู่ที่ประเทศไทย เมื่อปี 2551 - 2554 ปัจจุบันนาย Furth และนาย Pothier ประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ กรุงโตเกียว ภายหลังพิธี เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรอง โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลทั้งสองด้วย

DSC_0563DSC_0527DSC_0580
DSC_0612DSC_0532DSC_0613
DSC_0586DSC_0605
DSC_0609

Back to the list