ข่าวกิจกรรม


2014.02.05 ผู้ฝึกงานจากการประปาส่วนภูมิภาค และผู้แทน จ.ไซตามะ เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

06/02/2014

         เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นาย Akiyoshi Fujimura รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการทั่วไป กรมวิสาหกิจ จ.ไซตามะ ได้นำคณะผู้ฝึกงานจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ทั้งนี้ คณะผู้ฝึกงานฯ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการประปาของ จ.ไซตามะ ซึ่งมีเทคโนโลยีด้านการประปาที่ทันสมัยและก้าวหน้า เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2557 ตามโครงการความร่วมมือด้านเทคนิคการประปาระหว่างจังหวัดไซตามะกับการประปาส่วนภูมิภาคของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ความช่วยเหลือขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยที่ผ่านมาความร่วมมือครอบคลุมอยู่แค่กับการประปาส่วนภูมิภาค จ.ชลบุรี แต่ในโครงการปีนี้ ได้ขยายความร่วมมือไปยังการประปาส่วนภูมิภาคของจังหวัดอื่น ๆ ด้วย โดยนอกจากผู้ฝึกงานจากการประปาส่วนภูมิภาค จ.ชลบุรี มีผู้ฝึกงานจากการประปาส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี เข้าร่วมการศึกษาดูงานดังกล่าวด้วย

_1_2
_3_4

Back to the list