ข่าวกิจกรรม


2014.01.20 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานปีใหม่ JITCO

21/01/2014

      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 นายธนาธิป  อุปัติฤงค์ เอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ขององค์การ Japan International Training Cooperation Organization (JITCO) ซึ่งเป็นองค์การอิสระของรัฐบาลญี่ปุ่น ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ฝึกงานชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ฝึกงานต่างชาติได้รับการถ่ายทอดทักษะอาชีพและนำกลับไปพัฒนาประเทศของตน  ปัจจุบันมีผู้ฝึกงานไทยเข้ารับการฝึกงานประมาณ 3,000 คน ส่วนใหญ่เป็นการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และการเกษตร

1resized2resized

Back to the list