ข่าวกิจกรรม


2014.02.06 รองปลัดกระทรวงการคลังและคณะเข้าพบอัครราชทูต

10/02/2014

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ได้นำคณะผู้แทนจากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) จำนวน 11 คน เข้าพบนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ณ กรุงโตเกียว ในระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam: CLMV) รวมถึงรับทราบทิศทางและแนวโน้มการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ JICA แก่กลุ่มประเทศ CLMV พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมที่ Tokyo International Center (TIC) ซึ่ง JICA ใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานในด้านจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จากประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.ต่อไป

13916663472271391666578069

Back to the list