ข่าวกิจกรรม


2014.02.06-07 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนา Aichi-Nagoya Network&International Exchange ที่ จ.ไอจิ

24/02/2014

     เมื่อวันที่ 6 - 7 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเข้าร่วมสัมมนา Aichi-Nagoya Network&International Exchange (ANNIE) ที่เมืองนาโกยะ จ.ไอจิ โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนอื่น ๆ ประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย เพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับโอกาสของนักลงทุนใน จ.ไอจิ ในการดำเนินธุรกิจในอาเซียน

    เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับบทบาทของไทยในอาเซียน โดยเฉพาะหลังจากที่อาเซียนรวมตัวเป็นประชาคมในปี 2558 โดยเน้นย้ำความสำคัญของไทยในฐานะศูนย์กลางของการลงทุนและการผลิตในภูมิภาค ซึ่งสามารถใช้ไทยเป็นฐานในการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ ในเขตลุ่มน้ำโขง ในลักษณะ Thailand+1

    เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าร่วมกิจการรม ANNIE Industrial Tour เยี่ยมชมกิจการของบริษัท Mitsubishi Electric Corporation Inazawa Works SOLAE ซึ่งลงทุนในหลายประเทศในอาเซียน และมีบริษัท Mitsubishi Elevator Asia ซึ่งเป็นบริษัทลูก ดำเนินกิจการที่ไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 ด้วย

    และในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนาย Toshiyuki Kamada, CEO ของบริษัท Sagami Chain ซึ่งจะไปเปิดกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นในชื่อ Sagami ที่เซ็นทรัลพระราม 3 ในเดือนเมษายน 2557 ด้วย

_3_2
_4_5
_16

Back to the list