ข่าวกิจกรรม


2014.02.20 งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตและภริยาประเทศอาเซียน

24/02/2014

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา ได้เลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตและภริยาจากประเทศอาเซียน โดยมีเอกอัครราชทูตจากบรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และสิงคโปร์ และภริยาเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนามเข้าร่วม เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้บรรเลงดนตรีไทยภายในงานด้วย

DSC_0017DSC_0063
DSC_0076
DSC_0107DSC_0039
DSC_0051
DSC_0005
DSC_0144
DSC_0049
DSC_0002DSC_0121
DSC_0113DSC_0114
Back to the list