ข่าวกิจกรรม


2014.02.11-12 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ

25/02/2014

      เมื่อวันที่ 11 - 12 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยในระหว่างการเยือนเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายฮิเดะฮิโกะ ยูซากิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิโรชิมะ ที่ศาลาว่าการจังหวัดฮิโรชิมะ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องการค้า-การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิโรชิมะ ได้ผลักดันให้ไทยพิจารณาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ - ฮิโรชิมะ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของฮิโรชิมะที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจในเขตจูโกกุ และมีบริษัทไปลงทุนในไทยอยู่จำนวนมาก ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ รับปากที่จะพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
     
      ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายมาซาฮิโระ นิชิคาวะ ประธานสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย และประธานบริษัท Nishikawa Rubber โดยได้ชื่นชมบทบาทของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ จ.ฮิโรชิมะ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเชิญเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของสมาคมฯ งานเทศกาลลอยกระทงใน จ.ฮิโรชิมะ เป็นต้น และขอบคุณที่บริษัท Nishikawa Rubber ไปลงทุนและดำเนินกิจการผลิตยางประตูรถยนต์ในไทยมาเป็นเวลานาน
     
      นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฝึกงานชาวไทยในบริษัท Nishikawa Rubber, Mihara Factory ซึ่งมีจำนวนผู้ฝึกงานชาวไทยทั้งหมด 30 คน โดยผู้ฝึกงานมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
_1_2
_3_4
Back to the list