ข่าวกิจกรรม


2014.02.12-13 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โอคายามะ

25/02/2014

       เมื่อวันที่ 12 - 13 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.โอคายามะ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายริวตะ อิบารากิ ผู้ว่าราชการจังหวัดโอคายามะ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า ยินดีที่จะสนับสนุนการให้ข้อมูลสำหรับนักลงทุนของ จ.โอคายามะ ที่สนใจไปลงทุนในไทย
      นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่อุดหนุนอัญมณีไทยของบริษัท Tenmaya ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของ จ.โอคายามะ และเขตจูโกกุ ซึ่งได้นำอัญมณีไทยมาจากบริษัท Kashima ซึ่งเป็นบริษัทอัญมณีขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นและนำเข้าอัญมณีในรูปแบบต่าง ๆ จากไทยมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี
       ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าพบหารือกับนายโชโกะ อิบารากิ ประธานบริษัท Tenmaya โดยได้กล่าวขอบคุณที่บริษัท Tenmaya เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยง และหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากอัญมณี ใน Tenmaya ในอนาคต
_1_2
_3_4
_5_6
Back to the list