ข่าวกิจกรรม


2014.02.16-18 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.อาคิตะ

25/02/2014

      เมื่อวันที่ 16 - 18 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใต้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.อาคิตะ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับ จ.อาคิตะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในสัมมนาการค้า-การลงทุนในไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดอาคิตะและธนาคาร Hokuto ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของจังหวัดฯ

      ในการหารือกับนายโนริฮิสะ ซาตาเกะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญของไทย ในฐานะศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทจาก จ.อาคิตะ เข้าไปลงทุนกว่า 21 แห่ง และหวังจะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งสนับสนุนให้ จ.อาคิตะ ใช้ประโยชน์จากความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยและ จ.อาคิตะ และความตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับธนาคาร Hokuto ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เดินทางเยือนไทยเมื่อเดือน ต.ค. 2556 อย่างเต็มที่

      ในสัมมนาการค้า-การลงทุนไทย ในวันที่ 17 ก.พ. 2557 มีนักลงทุนใน จ.อาคิตะ เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับ จ.อาคิตะ ที่ขยายตัวขึ้นอย่างมากในปีที่แล้ว แม้ว่ามูลค่าการค้าไทย - ญี่ปุ่น ในภาพรวมจะลดลง และย้ำถึงโอกาสของนักลงทุนจาก จ.อาคิตะ ในการลงทุนในไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และเป็นฐานในการขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

      ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เดินทางเยือนเมืองคาคุโนะดะเตะ และเมืองโยโคเตะ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวของ จ.อาคิตะ และมีโอกาสได้พบหารือกับนายกเทศมนตรีของทั้งสองเมืองด้วย รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ Akita Industrial Technology Center และ Akita International University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความตกลงด้านการแลกเปลี่ยนกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย
_1_3

_5

_6

_4
_8
front
Back to the list