ข่าวกิจกรรม


2014.02.24 ม. บูรพาและคณะสมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

28/02/2014

วันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะสมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี เยี่ยมคารวะ นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มของการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยมี นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวณิตยา อ่วมพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ร่วมบรรยาย

0102
0304


05
Back to the list