ข่าวกิจกรรม


2014.03.04 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

07/03/2014

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติฤศงค์ เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 2557

การเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในการนี้ คณะฯ ได้เข้าพบและหารือกับนาย Katsuhiko Eguchi สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการควบคุมดูแลการบริหารงานภาครัฐ (Oversight of Administration) และนาย Manabu Matsuda สมาชิกพรรค Japan Restoration เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้วย

photo_1_Customphoto_2_Custom
photo_3_Customphoto_4_Custom

Back to the list