ข่าวกิจกรรม


2014.03.04 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเปิดงาน Foodex Japan 2014

10/03/2014

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Foodex Japan 2014 ซึ่งเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่ญี่ปุ่นเป็นผู้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2557 ณ Makuhari Messe โดยมีเอกอัครราชทูตจากประเทศอื่น ๆ ที่มีการออกร้านในงานดังกล่าวร่วมพิธีด้วย

หลังจากเข้าร่วมพิธีเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมทั้ง นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เยี่ยมชมคูหาแสดงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของไทย ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มของไทยหลายรายมาร่วมออกร้านในคูหาดังกล่าว

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้ร่วมพิธีเปิดคูหาของไทย ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

12
34
5
Back to the list