ข่าวกิจกรรม


2014.03.04 อัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 30 ปี ของการจัดตั้งองค์กร Soroptimist International of Musashino

11/03/2014

4 มีนาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 30 ปี ของการจัดตั้งองค์กร Soroptimist International of Musashino  ณ โรงแรม New Otani กรุงโตเกียว

Soroptimist International of Musashino เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็ก และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ Soroptimist International of Musashino  ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้แก่กลุ่มเวลาวารี ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครไทยที่ให้ความช่วยเหลือสตรีในญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

image001

image003image005
image007image009

Back to the list