ข่าวกิจกรรม


2014.03.06-07 NHK Culture Center เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต

13/03/2014

เมื่อวันที่ 6 และ 7 มีนาคม 2557 นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯได้ให้การต้อนรับ สมาชิก NHK Culture Center จำนวน 27 คนและ 24 คนตามลำดับที่ได้ไปเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและความเป็นมาของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ อีกทั้งได้จัดแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมอาหารไทยและสินค้าพื้นบ้านของไทยให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความเป็นไทยอีกด้วย

9_Custom

1_Custom2_Custom
3_Custom4_Custom
5_Custom6_Custom
7_Custom8_Custom


09_Custom

01_Custom02_Custom
03_Custom04_Custom
05_Custom06_Custom
08_Custom07_Custom

Back to the list