ข่าวกิจกรรม


2014.03.10 อัครราชทูต บรรยาย ณ สำนักนายกรัฐมนตรี

14/03/2014

เมื่อวันที่10 มีนาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้บรรยาย ในหัวข้อ“สิ่งที่ต้องการให้ญี่ปุ่นปรับเปลี่ยน ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน” ให้แก่ข้าราชการของสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในการสัมมนาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคม สำนักคณะรัฐมนตรี อัครราชทูตได้กล่าวถึงประสบการณ์ในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม 2554 และสถานการณ์ความช่วยเหลือจากประเทศไทยในขณะนั้น

12
34

Back to the list