ข่าวกิจกรรม


2014.03.10 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนค่ำของงาน Japan ASEAN Business Seminar

19/03/2014

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนค่ำของงาน Japan ASEAN Business Seminar ซึ่งจัดโดย Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ) ณ ศูนย์ประชุม  Tokyo International Forum โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆในอาเซียนมากมาย

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่นซึ่งยาวนานกว่า 40ปี  และได้มีการพัฒนาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  และมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปี 2015 ได้ถือกำเนิดขึ้น จุดแข็งของแต่ละประเทศจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่บริษัทขนาดกลางและย่อมของญี่ปุ่น(SMEs) ที่จะสามารถขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียน ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่าง อาเซียน-ญี่ปุ่น จะสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบ WIN-WIN และจะส่งผลให้อาเซียนนั้นเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

_4

_1_2

Back to the list