ข่าวกิจกรรม


2014.03.17 การมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่องค์กร HELP Asian Women’s Shelter ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

20/03/2014

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 14.30 น. นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศไทยมอบเงินบริจาค จำนวน 628,930 เยน (ประมาณ 200,000 บาท) ให้แก่องค์กร HELP (Housing in Emergency of Love and Peace) Asian Woman’s Shelter ซึ่งเป็นองค์กรประชาสังคมที่ให้การช่วยเหลือสตรีและเด็กนานาชาติ ณสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรฯ โดยมี Ms. Masako SATAKE ตำแหน่ง Chairman of the Board of Directors และ Ms. Hiroko UEDA ตำแหน่ง Director เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

          HELP มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) และเหยื่อการค้ามนุษย์ในญี่ปุ่น โดยให้คำปรึกษาและให้ที่พักพิงแก่สตรีและเด็กที่ประสบปัญหาในญี่ปุ่น ที่ผ่านมา HELP ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กประมาณ 200 รายต่อปี และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานโดยตรงกับ HELP อย่างใกล้ชิด และผ่านอาสาสมัครกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) ในการให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทยและเด็กไทยที่ประสบปัญหา

          ทั้งนี้ ผู้ต้องการขอรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือจาก HELP สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 03-3368-8855 โดยมีบริการเป็นภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาล็อก

0102
0304
0506


Back to the list