ข่าวกิจกรรม


2014.03.17 คณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมการกงสุลเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

25/03/2014

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้งและคณะ พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณ บัวเกิด รองอธิบดีกรมการกงสุล และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 14 คน ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์สำหรับคนไทยที่พำนักในญี่ปุ่น โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และสังเกตการณ์การดำเนินการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่พำนักในญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2557

ทั้งนี้ คณะฯ ได้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพื่อสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2557

01_Custom02_Custom
03_Custom04_Custom

05_Custom
Back to the list