ข่าวกิจกรรม


2014.03.26 คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

27/03/2014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับนายดิสทัต โหตระกิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2557

การเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในการนี้ คณะฯ ได้เข้าฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการจัดทำร่างกฎหมาย ณ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม และระบบการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายเป็นภาษาต่างประเทศ ณ กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่น

__

___2
___3
Back to the list