ข่าวกิจกรรม


2014.03.26 อัครราชทูตร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

28/03/2014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนางยุพา ศิรประภาพร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเดินทางมาเยือนญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีรู้จำเสียงพูดมาใช้สนับสนุนการจัดทำรายงานการประชุม ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2557

___4
Back to the list