ข่าวกิจกรรม


2014.03.16 สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกคูหาในงานกิจกรรม “Beach Volleyball in Shinagawa”

28/03/2014

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Beach Volleyball in Shinagawa” ณ ถนนจูโอ หน้าสถานีโออิมาจิ เขตชินางาวะ ซึ่งจัดโดยเขตชินางาวะและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชินางาวะ เพื่อแนะนำและสาธิตการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เนื่องจากเขตชินางาวะจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงโตเกียว ปี 2020

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประจำกรุงโตเกียวของประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตชินางาวะ หรือมีความเกี่ยวข้องกับเขตชินางาวะ รวม 8 แห่ง ได้ร่วมออกร้านเพื่อให้ประชาชนญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยในเขตชินางาวะได้สัมผัสวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ออกร้านจำหน่ายไก่ปิ้งที่ใช้ไก่สดจากประเทศไทยเป็นวัตถุดิบ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

01_Custom02_Custom
03_Custom04_Custom
05_Custom06_Custom
07_Custom08_Custom
Back to the list