ข่าวกิจกรรม


2014.03.27 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและคณะ

28/03/2014

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าไทย - ญี่ปุ่น และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพาราและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้แก่นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและคณะ ซึ่งเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ ณ หอประชุมของสถานเอกอัครราชทูตฯ

โดยในการบรรยายดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะ และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวขอบคุณและแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้นนายไผท สุขสมหมาย ได้บรรยายให้คณะรับทราบข้อมูล รวมทั้งโอกาสในการประกอบธุรกิจในญี่ปุ่นโดยเน้นธุรกิจยางและสินค้าพื้นเมือง โดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง ดำเนินหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

0102
0304
05
Back to the list